เกี่ยวกับเรา

บริษัท กรีนอาย จำกัด 

     เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้รับบริการ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ด้านงานรักษาความปลอดภัย เพื่อรับงานบริการด้านการรักษาความปลอดภัยให้กับภาครัฐและเอกชนทุกประเภท

 

     บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นคงให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ให้มีความเชื่อมั่นและรักในศักดิ์ศรีของการเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 

     บริษัทฯ มีความพร้อมและยินดีเป็นอย่างยิ่ง หากท่านได้ให้ความไว้วางใจใช้บริการ