สมัครงาน

          รับสมัคร พนักงานหลายตำแหน่ง ติดต่อด่วน

                      ด่วน ด่วน ด่วน !!!

1  ฝ่ายปฏิบัติการ (full time)

2  ฝ่ายการตลาด (part time)

3  พนักงานออฟฟิส (full time)

4  พนักงาน รปภ. (รายเดือน/รายวัน)

 •  รับชาย/หญิง อายุ 18 – 55 ปี
 •  ค่าแรงวันละ 450 - 550 บาท/วัน
 •  เบี้ยขยัน 300 บาท 
 •  เงินตำแหน่ง 1,000 - 1,500 บาท
 •  วันหยุดนักขัตฤกษ์จ่าย 2 แรง 

 มีประกันสังคม,ลากิจ,ลาป่วย,พักร้อน,นักขัตฤกษ์ ตามกฎหมาย


 คุณสมบัติของผู้สมัคร รปภ.

 • เป็นชาย / หญิง อายุ 18 -55 ปี
 • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่เป็นบุคคลพิการหรือวิกลจริต หรือโรคติดต่อที่สังคมรังเกียจ
 • เป็นผู้มีถิ่นฐานที่อยู่แน่นอน
 • ไม่เคยต้องโทษเกี่ยวกับคดีอาญาหรือคดีร้ายแรงมาก่อน 
 • ไม่เป็นบุคคลที่มีหมายจับหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในความผิดอาญา
 • ต้องไม่ติดยาเสพติดหรือการพนัน

                                                ติดต่อเรา : 088-7884635, 088-7885635, 088-7886635

                                                E-mail : greeneyeguard@gmail.com