ระบบป้องกันฟ้าผ่า

คือ อุปกรณ์ที่ทำงานภายไต้หลักกการ การทำทางวิ่งของไฟฟ้าที่เกิดจากฟ้าฝ่าไหลลงสู่ดิน แทนที่จะผ่านสายไฟของเครื่องใช้ไฟฟ้า ท่อน้ำ โครงสร้าง หรือสายเคเบิลต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายในอาคาร ระบบป้องกันฟ้าผ่านั้นไม่ได้ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการโดนฟ้าผ่าได้ทั้งหมด แต่มันก็ลดความเสียหายไปได้มากโดยการทำให้กระแสไฟลงสู่พื้นดินได้อย่างปลอดภัยที่สุด

สิ่งก่อสร้างที่จำเป็นจะต้องใช้ระบบป้องกันฟ้าผ่ามากที่สุดในโลกก็คืออาคารสูงต่างๆ โดยเฉพาะพวกที่มีจานดาวเทียมหรือเสาอากาศต่างๆ ทั้งสำหรับสัญญาณวิทยุ สัญญาณโทรทัศน์ และไวไฟ รวมถึงสิ่งก่อสร้างที่มีความสูงมากเช่น แท่นขุดเจาะน้ำมัน หอเผาทิ้ง กังหันลม แทงค์น้ำ เสาตรวจจับสภาพแวดล้อม และสิ่งก่อสร้างทางอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ นอกจากนั้น เครื่องมือที่มูลค่าสูงและสามารถพกพาได้ก็ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่จานดาวเทียม เสาอากาศ ไปจนถึงจุดสั่งงาน พื้นที่ทำงานไปจนถึงระบบเครือข่ายมือถือ สิ่งเหล่านี้ต่างมีความเสี่ยงต่อผลกระทบของการฟ้าผ่าทั้งสิ้น